Sansure Rapid Antigénový test 1 ks

Obrázok Sansure Rapid Antigénový test 1 ks
Cena je uvedená s 10% DPH

8,72 zł s DPH

Dostupnosť: Na sklade

Výrobca: Natural Pharm

Antigénový rýchlotest na Covid-19 s možnosťou odberu vzorky z prednej časti nosa alebo nosohltanu s výsledkom do 15 minút. 

Senzitivita 98,4 %, špecificita 98,1 % a celková zhoda 98,23 %.

Vlastnosti:

 • Šetrný výter z prednej časti nosa
 • Neinvazívny
 • Jednoduché použitie
 • Praktický, nie je potrebný prístroj
 • Rýchly, výsledok za 15 minút

Balenie obsahuje:

1 ks testovaci kazeta

1 ks prednaplnená skúmavka s lyzačným pufrom

1 ks uzáver skúmavky

1 ks jednorázová výterová tyčinka

Odber vzoriek:
1. Testovacia súprava COVID-19 (Colloidal Gold Method) sa môže použiť na vykonanie testovania z nazálne odobratej vzorky.
2. Testovanie by sa malo vykonať ihneď po odbere vzorky.
3. Pred testovaním preneste vzorky na izbovú teplotu.
4. Ak majú byť vzorky odoslané, mali by byť zabalené v súlade s miestnymi predpismi na prepravu agensov biologického pôvodu, ktoré sa na ne vzťahujú.

Pracovný postup:
Pred testovaním nechajte skúšobnú kazetu, vzorku, tlmivý roztok a / alebo kontroly, aby sa ustálili na izbovej teplote (15 - 30 °C).
1. Vyberte testovaciu kazetu z utesneného fóliového vrecka, použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa test uskutoční do jednej hodiny.
2. Položte testovacie zariadenie na čistý a rovný povrch.

Vykonanie testu:
1. Požiadajte pacienta, aby si odstránil sekréty na povrchu prednej nosnej dutiny. Hlavu udržujte mierne naklonenú a tampón jemne a pomaly zasuňte cez nosnú dutinu do nosohltanu. Keď narazíte na odpor, dostali ste sa do zadného nosohltanu, zostante niekoľko sekúnd absorbovať sekréty a jemným otočením vyberte tampón.
2. Umiestnite skúmavku na extrakciu antigénu na pracovný stôl. Umiestnite fľašu s pufrom na extrakciu antigénu kolmo nadol, stlačte fľašu, aby pufor voľne kvapkal do extrakčnej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli okraja skúmavky, a pridajte 6 kvapiek (asi 200 μl) do skúmavky.
3. Vložte tampónovú vzorku do extrakčnej skúmavky s vopred pridaným tlmiacim roztokom a s tampónom asi 10-krát rotujte, zatiaľ čo pritláčate hlavu tampónu k stene skúmavky, aby sa antigén z tampónu uvoľnil, a potom ho nechajte stáť asi 1 minútu.
4. Vyberte tampón za súčasného stláčania špičky tampónu, aby z tampónu mohlo vytiecť čo najviac tekutiny. Použité tampóny zlikvidujte v súlade s metódami zneškodňovania biologického odpadu.
5. Nasaďte kvapkadlo na skúmavku a pevne ju zatvorte a nechajte ju stáť ďalšiu 1 minútu.
6. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie a vyberte testovaciu kazetu, pridajte 3 kvapky (asi 100 µl) do otvoru (S) pre vzorku na testovacej kazete (alebo pridajte 100 µl pomocou pipety) a spustite časovač.
7. Počkajte, kým sa objaví farebný prúžok (T). Výsledok by sa mal dať prečítať za 15 minút. Výsledok neinterpretujte po 20 minútach.

Interpretácia výsledkov:

 • NEGATÍVNE:
  Ak je prítomný iba prúžok C, absencia akejkoľvek vínovej farby v prúžku T naznačuje, že vo vzorke nebol detegovaný žiadny antigén COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledok je negatívny.
  COVID-19 pozitívny:
  Okrem prítomnosti prúžku C, ak sa vyfarbí súčasne prúžok T, test indikuje prítomnosť antigénu COVID-19 (SARS-CoV-2) vo vzorke. Výsledok je pozitívny na COVID-19.
 • NEPLATNÉ:
  Kontrolný prúžok C sa nezobrazuje. Nedostatok vzorky alebo nesprávny postup sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania testu. Skontrolujte postup a opakujte test s novou testovacou kazetou. Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

1. Len pre profesionálne diagnostické použitie in Vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
2. Pred vykonaním testu je potrebné prečítať si priložený príbalový leták. Nedodržanie postupu vedie k nepresným výsledkom testu.
3. Nepoužívajte, ak je skúmavka / puzdro poškodené alebo zlomené.
4. Test je určený na jednorazové použitie. Za žiadnych okolností test nepoužívajte opakovane.
5. Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, akoby obsahovali infekčné agens. Počas testovania dodržiavajte zavedené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám a pre správne zneškodnenie vzoriek dodržiavajte štandardné postupy.
6. Pri skúšaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí.
7. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.
8. Test nevykonávajte v miestnosti so silným prúdením vzduchu, tj. elektrický ventilátor alebo silná klimatizácia.

Výrobca: Sansure Biotech Inc., Čína