Vitamín C do bazéna 1000 g

Obrázok Vitamín C do bazéna 1000 g
64,96 zł s DPH
28,34 zł s DPH
Výrobca: Natural Pharm

Vitamín C (kyselina L-askorbová) do bazéna 1000 g

Obsah balenia: 1000 g

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred aplikáciou odstráňte riasy a organické usadeniny vhodným spôsobom. Ak je váš bazén vybavený kúrením, vypnite ho a odpojte od obehu. Znížte
množstvo chlóru v bazéne na úroveň 1 mg/l a nižšie (čím menej, tým lepšie).
Upravte pH na 7,2 (7,0 až 7,4).

APLIKÁCIA:
Zapnite obehové čerpadlo (filtráciu). Prášok sypte pozvoľna do bazéna, najmä v miestach hnedých škvŕn (okraj bazéna, schodíky pod.) v množstve 250-500 g na 10 m3, podľa stupňa znečistenia. Nerozpustené kryštáliky rozptýľte po povrchu napr. kefou. Nechajte vodu cirkulovať aspoň 1 hodinu. Potom v prípade potreby prisypte ďalšiu dávku a nechajte vodu cirkulovať najmenej 24 hodín. Vyčistite filtráciu (napr. spätným preplachom), aby ste odstránili zachytené kovy.

PO APLIKÁCII:
Upravte pH na optimálnu hodnotu 7,2 až 7,6, pozvoľna pridávajte chlór na Vami požadovanú hodnotu mg / l. Môžete pridať vhodný prípravok proti usadzovaniu kovov. Neaplikujte šok chlórom aspoň po 4 ďalšie dni.

TYP:
Hnedé škvrny spôsobené železom, ktoré sa nachádzajú nad hladinou vody alebo po obvode bazéna, môžete vyčistiť priamo. Malé množstvo prášku vložte do mokrej handričky, škvrnu odstráňte a opláchnite.

PRVÁ POMOC:
Pri styku so sliznicou očí: vypláchnite prúdom vody a následne vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich, pokračujte vo vyplachovaní.
Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Skladovanie:
Skladujte v suchu pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladovať mimo dosahu detí!

Krajina pôvodu: Čína

Spracovanie a balenie: Natural Pharm Slovakia, s.r.o, Oravická 2616, 02801 Trstená