Radio clock with display

Obrázok Radio clock with display
Rádio hodiny s displejom sú určené pre BENZING ClubSystem. Ide o presný príjem časového signálu.

3 957,76 Kč s DPH

Zmena nastavenia medzi GPS a rádiovými hodinami

Ak chcete zmeniť zdroj externého času pre BENZING ClubSystem (z GPS na rádiové hodiny a naopak), je potrebné vykonať zmenu nastavenia cez menu na displeji klubovej jednotky.